Lokal forankring og fællesskab giver resultater

Uno Apold har i bogstavelig forstand trådt sine barnesko og fodboldstøvler i Hvidovre, hvor han i dag driver virksomheden ”Grøn Entreprise” sammen med sin kompagnon, Lars Hejgaard. De samarbejder med de lokale skoler om at udbrede budskabet om, at der er muligheder i en håndværksuddannelse, og tager helst lokale unge i lære.

Tekst: Peter Djurup
Foto: Rie Neuchs

Denne artikel blev bragt i MESTER14, februar 2021.

I fodboldklubben lærte Uno Apold, at man kan nå længere, hvis man gør tingene i fællesskab. Det har han taget med sig ind i anlægsgartnervirksomheden, hvor han arbejder helt målrettet på at gøre noget for unge mennesker. Udover at han tager de lokale unge i lære, har han også involveret sig i et projekt for ordblinde, Doolexia, som foreløbig to af hans elever har deltaget i med gode resultater.

”Jeg har altid være engageret i lokalsamfundet her i Hvidovre. Tidligere var det i min egen gamle klub, Hvidovre IF, hvor jeg var forældretræner for mine børn i mange år, og senere tog jeg en A-træner-licens, som gav mig mulighed for at arbejde professionelt som træner, sideløbende med min virksomhed,” siger Uno Apold.

Matematik og biologiundervisning på skoler

Nu er trænergerningen lagt på hylden, og Uno Apold koncentrerer sig om sin virksomhed og sin familie.  Men det betyder ikke, at det lokale engagement er forsvundet. Tværtimod.

”Vi er en Hvidovrevirksomhed, og vi er godt forankret her. Vi har valgt at arbejde lokalt som en social, ansvarlig virksomhed og har blandt andet et godt samarbejde med skolerne og med kommunen om at give de unge indblik i mulighederne i vores fag. Det er med til at åbne de unge menneskers øjne for, at man kan vælge andre veje end gymnasiet,” siger Uno Apold.

Idéen med at tage ud på de lokale skoler kom efter, at Håndværkerforeningen havde inviteret Uno Apold sammen med blandt andet en konditormester ud på en skole på Amager for at fortælle om, hvordan det er at være anlægsgartner.

”Det tog jeg med hjem til Hvidovre og tilbød skolerne her, at jeg kunne komme ud og fortælle om mit fag og arbejde i klasserne. Jeg har blandt andet lavet et matematikforløb, hvor eleverne skulle lære at udregne et tilbud. De lærte blandt andet, hvad en kostpris er, og hvad avance er, og fik sat matematikken ind i en konkret udregning. I en anden klasse lavede jeg et biologiprojekt, hvor eleverne skulle beplante nogle plantekasser i skolegården.

Fandt lærling på lokal uddannelsesmesse

Men det er ikke kun i skolerne, at Uno Apold er aktiv. Hans virksomhed har i flere år deltaget på den lokale uddannelsesmesse i Hvidovre, som kommunen arrangerer.

”Vi har deltaget på uddannelsesmessen siden 2015. Det var her, jeg fandt den lærling, Frederik, som nu lige er blevet udlært. Messen foregår i vores lokale medborgerhus, Kometen, og har udviklet sig over årene. Faktisk var det meningen, at den skulle udvides i år, men desværre blev den i stedet aflyst på grund af Covid-19-situationen. Det var ellers min plan, at jeg skulle finde vores næste lærling der, men det blev ikke muligt,” siger Uno Apold, der tager sine lærlinge med, når han er ude på skolerne. Her har Frederik været med mange gange.

”Frederik ville egentlig bare i gymnasiet efter 9. klasse, ligesom alle andre i hans klasse skulle, men han var meget ordblind og følte sig lidt som en outsider. Så da han hørte om mulighederne som anlægsgartner, ville han gerne i lære her. Ud over at han er blevet god til sit fag, er han også blevet god til at gå ud og fortælle om det. Han har gjort det i skolerne og er blevet en rollemodel, der viser, at der er andre veje at gå end gymnasiet. Han blev blandt andet inviteret til at tale på Skoleledernes kongres, hvor han fortalte om sit liv, om sine udfordringer og sit valg i livet som anlægsgartner. Og borgmesteren her i kommunen har lært ham og flere af vores andre elever at kende ved navn. Hun spørger til dem, når jeg møder hende, og ved, hvilken indsats vi har gjort for de unge,” siger Uno Apold, der både investerer tid og penge i de unge.

”Jeg kan mærke og høre, at vores arbejde giver mening på flere områder. Synligheden i kommunen er selvfølgelig vigtig i forhold til at få kunder, og vi har da blandt andet fået lov at byde ind på opgaver lokalt, fordi der bliver lagt mærke til os, og vi kan høre, at vores kunder har læst om os, når vi møder dem. Men det er ikke et markedsføringsstunt, når vi går ud på skolerne og engagerer os i arbejdet med de unge. Det er en bevidst langsigtet strategi om at fortælle om mulighederne i faget og rekruttere lærlinge,” siger Uno Apold.

Hjælp til ordblinde

Projektet Doolexia er støttet af Rockwool Fonden og er et af de seneste projekter, Grøn Entreprise har engageret sig i via Danske Anlægsgartnere og har givet penge til. Her kan unge mennesker, der er ordblinde, komme med i et forløb over  20 uger, hvor de bliver trænet i at læse og skrive sideløbende med deres arbejde. Foreløbig har virksomhedens to lærlinge, Frederik og Daniel, været med i forløbet, og det har givet resultater.

”Jeg kendte jo Frederiks historie som ordblind og syntes, det var ærgerligt, at det havde plaget ham i hans skoletid, så derfor gav det god mening at gå med i projektet. Vi har valgt at støtte projektet, også økonomisk, for jeg synes, det er rimeligt, at vi som virksomhed også investerer økonomisk i de unges fremtid,” siger Uno Apold.

Mens vi taler om Doolexia, kommer Daniel ind ad døren. Han er lærling i Grøn Entreprise og stråler som en sol, når han fortæller om, hvad han har fået ud af at være med i det lange forløb.

”Der er træning hver dag, og det bliver sværere og sværere for hver dag, der går. Men nu kan jeg forstå og stave svære ord, som jeg ikke har kunnet før, og jeg har fået mod til at skrive, selv om jeg ikke er helt sikker på, at jeg staver rigtigt. Det har jeg aldrig haft før,” siger Daniel med et stort smil.

”Det har haft en kæmpe betydning, også for vores samarbejde. Nu kan jeg skrive sedler til dig, som du kan læse, og det er blevet meget lettere at kommunikere sammen på SMS,” siger Uno Apold, hvilket Daniel bekræfter, inden han skal ud ad døren igen for at passe kunderne.

Inspiration fra fodboldens verden

Inspirationen til det lokale engagement stammer blandt andet fra Uno Apolds egen tid som aktiv fodboldspiller i Hvidovre IF. Her spillede Uno i mange år på divisionsniveau med spillere som Miklos Molnar, der i sin tid var med på det danske landshold.

”Jeg startede i den lokale klub i Hvidovre, og spillede mig op gennem rækkerne. Det er en total arbejderklub, hvor fællesskabet betyder meget. Vi var på et tidspunkt i top tre i dansk fodbold tilbage i 1980´erne, og det var sammenholdet og det hårde arbejde, der gav resultater. Den indstilling har jeg taget med mig i mit arbejde og i det lokale engagement,” siger Uno Apold, der sjældent kan gå i Brugsen uden at møde folk, han kender.

”Jeg blev engang spurgt om, hvordan jeg turde arbejde i min egen by med risiko for at møde mine kunder i Brugsen. Men hvis jeg ikke kan det, går det jo ikke. Det hører med til gamet, og jeg taler gerne med mine kunder, når jeg møder dem på gaden, også hvis de har noget, de vil klage over. Men det sker heldigvis ikke så tit,” siger Uno Apold.