Erhverv

Når skrivebordet møder virkeligheden

Når danske kommuner og myndigheder skal opgøre hvor SMV-venlige deres udbud er, tager de udgangspunkt i EU’s definition af SMV’er. Den lyder på, at en SMV er en virksomhed med under 250 ansatte. Men giver det overhovedet mening at lave opgørelsen af SMV-venlige udbud på den måde, når 99 % af alle danske virksomheder har under 100 ansatte?

Det mener Håndværkerforeningens direktør Christoffer Susé ikke, og det bekræfter den rundringning til lokale håndværksvirksomheder, som MESTER har foretaget.

Dem kan du læse om på de kommende sider. Sådan som de ser ud i virkeligheden!

Læs mere
Håndværkere tørster efter flere parkeringspladser

København er en by i vækst, og københavnere og lokale virksomheder i hobetal bygger om, får malet, udskiftet toilettet eller lagt ny strøm. Det stiller store krav til, at de håndværkere som skal udføre arbejdet kan komme frem til kunderne, og ikke mindst finde en parkeringsplads i nærheden af arbejdsstedet.

Den udfordring bør politikerne løse. Og løsningen findes allerede i form af erhvervsparkeringspladser.

Læs mere
TEMA: Håndværk i hovedstaden - transport og byudvikling

Over de seneste 40-50 år er en stor del af hovedstadens håndværksvirksomheder flyttet ud af København og Frederiksberg kommuner. Det er sket som led i den generelle af-industrialisering af den centrale hovedstad. Virksomhederne er i høj grad flyttet mod syd og vest i hovedstadsområdet og har udviklet en regional kundekreds, som betyder, at en håndværker i dag bruger mere tid på transport mellem kunderne end tidligere. Øget håndværkskørsel er således en afledt effekt af den byudvikling, vi har været vidne til de sidste 40 år.

Denne artikel blev bragt i MESTER16, juni 2021.

Læs mere
Mangler der praktikpladser, eller mangler der lærlinge? Håndværkerforeningens magasin MESTER har sat fokus på emnet

Dette tema blev bragt i MESTER08, december 2019.

Læs mere
Man får svar, som man spørger

Sidste år inviterede Københavns Borgerrepræsentation 36 udvalgte københavnere til at deltage i en såkaldt borgersamling. Borgerne skulle forholde sig til spørgsmålet: ”Hvordan skal vi bruge vores gader i middelalderbyen bedst muligt i fremtiden i en by med færre biler?”

Læs mere
Der mangler stadig en analyse af konsekvenserne for trafikken

Politikerne i København vil begrænse biltrafikken i den københavnske middelalderby. Håndværkerforeningen efterlyser en analyse af de trafikale konsekvenser, og bakkes op af trafikforsker Niels Agerholm.

Denne artikel blev bragt i MESTER06, august 2019.

Læs mere
Medlemsundersøgelse viser massiv bekymring for trafikstop

På baggrund af de seneste uger debat om en lukning af den københavnske middelalderby for biltrafik, har vi i Håndværkerforeningen gennemført en undersøgelse, hvor vi har spurgt håndværksvirksomhederne - de der arbejder i byen - hvad det vil betyde, hvis man lukker den københavnske middelalderby for trafik.

Undersøgelsen bekræfter, at der blandt de storkøbenhavnske håndværksvirksomheder er en massiv bekymring for konsekvenserne af, at lukke middelalderbyen for biltrafik.

Det er tal, der gør indtryk! Og som også bør gøre indtryk på rådhuset.

Læs mere