Karen Blixens Plads Henrik Tvarnø, direktør i A.P. Møller Fonden

Med et areal på mere end 22.000 m2 er Karen Blixens Plads en af Københavns største pladser. Den har skabt et helt nyt og kuperet byrum ved Københavns Universitets Søndre Campus, hvor den strækker sig fra Emil Holms Kanal forbi de stramt komponerede fakultetsbygninger og Københavns Universitetsbiblioteks mørke glasfacade helt ned til det frodige Amager Fælled i syd. De grønne landskabelige puder, plantebede og træer skaber en glidende overgang mod fælleden.

Denne artikel blev bragt i MESTER11, juni 2020.

Foto: Rasmus Hjortshøj – COAST

Centralt på pladsen er tre store bakker, som tilsammen gemmer på flere end 2.000 cykelparkeringspladser til universitets mange studerende og ansatte. Bakkerne er samtidig med til at bryde den store plads op i mindre byrum, hvor studerende, ansatte og naboer kan mødes og opholde sig. Pladsen er designet af COBE og blev indviet i 2019. A.P. Møller Fonden har støttet etableringen af Karen Blixens Plads med 70 millioner kroner.

Hvad gør dette byggeri specielt?

”Jeg kan pege på rigtig mange fantastiske byggerier i København, både nogle som A.P. Møller Fonden har støttet og mange andre, men hvis jeg skal sige det ligeud, så har COBE Arkitekter med Karen Blixens Plads forvandlet et meget trist sted til en smuk svane. Pladsen er gået fra at være baggård til universitetet til at være centrum for hele Søndre Campus.”

”Vi har fået løst det problem, som desværre følger med, når man bor i verdens bedste cykelby: nemlig udfordringen med cykelparkering. Med de tre store bakker centralt på pladsen introducerer COBE den mest ambitiøse måde at tænke cykelparkering på, som endnu er set. Cyklerne parkeres under bakkerne i lyse og tørre omgivelser, og de tre bakker er samtidig med til at skabe en varieret og kuperet plads, som åbner for en masse mindre byrum.”

Hvordan synes du, at pladsen bidrager til at gøre byen smuk?

”Universitetsområdet er et eksempel på noget, som vi desværre ser mange steder, nemlig at man opfører enkeltstående bygninger uden tanke for rumligheden og pladsdannelser. Den nye plads har simpelthen gjort
bygningerne langt bedre, og der er kommet en sammenhæng i området. Pladsen åbner sig smukt ud mod Amager Fælled og har også, synes jeg, formået at trække kanalen med ind i byrummet. Husene er hver for sig udelukkende rette linjer, men ved at skabe en kontrast med bløde kurver og træer bliver stedet menneskeliggjort, og der er opnået en betydelig variation på pladsen.”

”Når man går rundt på pladsen, er det svært ikke at blive begejstret. Både når der er mange unge mennesker, og når pladsen er tømt for mennesker. Det kan den nemlig også klare.”

Hvad er du mest glad for ved byggeriet?

”Det er pladsen som helhed. Det kan simpelthen ikke deles op – alle elementer er tænkt sammen og udgør en overbevisende sammenhæng. Både de valgte materialer og den håndværksmæssige kunnen (det var ikke let at støbe disse bakker så flot) underbygger dette.”