Byudvikling

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen i én dags erhvervspraktik

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen var i september i erhvervspraktik hos tre af Håndværkerforeningens medlemsvirksomheder. Blandt de mange emner som blev drøftet, stod ét øverst på dagsordenen: Hvordan sikrer vi det gode håndværk, og at der er plads til håndværksvirksomheder og kreative erhverv i København? Men selvfølgelig skulle der også arbejdes, og borgmesteren nåede både at svinge murerskeen og lægge sten på en byggeplads i Carlsbergbyen, køre en renovationsbil gennem byen og arbejde som keramiker.

Tekst: Jakob Bo Andersen
Foto: Thomas Tolstrup

Denne artikel blev bragt i MESTER28, november 2023 under temaet Erhvervsvenlig hovedstad

Læs mere
Fra grå til grønne byer

Flere og flere mennesker flytter til byerne, og der bygges boliger på livet løs i mange storbyer. Men selvom byer er til for mennesker, så er bynatur en fundamental nødvendighed for at skabe attraktive byer. Det kræver både planlægning og godt håndværk at anlægge en vild og levende bynatur. Derfor deltager blandt andet Danske Anlægsgartnere i den fælleseuropæiske kampagne ”More Green Cities for Europe”, der arbejder for, at der kommer mere og bedre bynatur i vores byer.

Tekst: Jakob Bo Andersen
Foto: Pressefoto / Green Cities

Denne artikel blev bragt i MESTER22, september 2022.

Læs mere
Anlægsgartneren sikrer byen mod skybrud

De store vandmængder, der rammer os, når himlen åbner sig og giver skybrud, er et stort problem. For kloakkerne er ikke bygget til de store vandmængder. Men det er der råd for. Søren Dalsgaard og hans folk i Ebbe Dalsgaard A/S er i fuld gang med at klimasikre store områder. Blandt andet i Sydhavnen, hvor et stort projekt er i fuld gang.

Tekst: Peter Djurup
Foto: Ricky John Molloy

Denne artikel blev bragt i MESTER19, februar 2022.

Læs mere
Tema: Lokalt engagement giver liv i gaden

Håndværksvirksomheder er bredt set gode til at engagere sig i det lokalsamfund, hvor de udspringer fra. Det viser en undersøgelse, som Håndværkerforeningen har lavet blandt sine medlemmer. MESTER sætter fokus på det lokale engagement.

Foto: Rie Neuchs

Denne artikel blev bragt i MESTER14, februar 2021.

Læs mere
TEMA: Håndværk i hovedstaden - transport og byudvikling

Over de seneste 40-50 år er en stor del af hovedstadens håndværksvirksomheder flyttet ud af København og Frederiksberg kommuner. Det er sket som led i den generelle af-industrialisering af den centrale hovedstad. Virksomhederne er i høj grad flyttet mod syd og vest i hovedstadsområdet og har udviklet en regional kundekreds, som betyder, at en håndværker i dag bruger mere tid på transport mellem kunderne end tidligere. Øget håndværkskørsel er således en afledt effekt af den byudvikling, vi har været vidne til de sidste 40 år.

Denne artikel blev bragt i MESTER16, juni 2021.

Læs mere
Gavlmalerier gør byen smuk – også når coronaen lukker verden

Det er knapt 70 år siden, at gavl- og murmaleriet kom til Danmark. Først kom de københavnske mælkegavle i starten af 1950’erne, men det var i den lille provinsby Brande i Midtjylland, at gavlmaleriet som selvstændig kunstform for alvor blev et dansk fænomen. Siden da har gavlmalerierne bredt sig til hele landet, og efter et år med corona og lukkede museer og gallerier er gavlmalerier mere relevant som kunstværk end nogensinde.

Artiklen er en del af MESTERs minitema om gavlmalerier. I de øvrige artikler kan du møde hhv. malermester John Hinnum og kunstner Leif Sylvester.

Foto: Søren Hytting / Jens-Peter Brask

Denne artikel blev bragt i MESTER15, april 2021.

Læs mere
Fra landsby til hovedstad

Den store koleraepidemi i 1853 var stærkt medvirkende til, at Københavns volde blev ’væltet’. Det blev startskuddet til mere end 170 års uafbrudt byudvikling i København og hovedstadsområdet.

Tekst: Jakob Bo Andersen

Denne artikel blev bragt i MESTER14, februar 2021 under teamet Byudvikling

Læs mere
Håndværkerkvarteret i Nordvest

Håndværk har sat sit præg på byen på andre måder end med smukke bygninger og pladser, samt værksteds og specialbutikker. I det københavnske nordvestkvarter har intet mindre end 43 veje fået navne, som er hentet hos håndværket og andre embeder. MESTER har stukket snuden i de lokalhistoriske arkiver, og her kan du læse om områdets historie.

Denne artikel blev bragt i MESTER12, september 2020.

Læs mere
Mig og mit bygningsværk 6 markante bygningsværker
6 markante personer

Man siger, at Biskop Absalon grundlagde København i 1167, og byens ældste stående bygning er Brønshøj Kirke fra omkring 1180. Men generelt er der kun meget få bygninger tilbage i København, som er opført før 1600-tallet.
Krige, brande, opture og nedture har sat sit præg på byen i de 850 år der er gået. Vi kender alle Christian 4. som en meget aktiv bygherre, men når man går
rundt i byens forskellige kvarterer ser man tydeligt, at de er vokset frem i forskellige historiske perioder. I disse år vokser København voldsomt, og nye
kvarterer skyder op i syd, nord og øst. Disse områder har også deres egen stil og arkitektoniske udtryk. Vi hylder det gode håndværk, som er med til at gøre byen smuk. Derfor kan du på de følgende sider se seks af byens mest markante bygningsværker - i forskellige kvarterer og fra forskellige tidsperioder - og møde de ligeså markante personer, som står bag.

Foto: Ricky John Molloy

Denne billedserie blev bragt i MESTER11, juni 2020.

Læs mere