Vi skaber noget, der kan ses af alle

Der er travlt på byggepladsen på Kay Fiskers Plads i Ørestaden. Det er en af de pladser, hvor murermester Lars Forsmark Larsen har sin daglige gang. Han har ansvaret for al nybyggeri, som JOP står bag. En virksomhed, som han har arbejdet for i snart 25 år.

Denne artikel blev bragt i MESTER13, november 2020.

Selv om Lars har været i samme virksomhed i hele sin karriere som murer, har han aldrig kedet sig. Han er gået fra lærling over formand og konduktør til murermester, og der er aldrig to dage, der er ens, som han siger.

”Der er meget gang i byggeriet. Heldigvis har Covid-19 ikke ramt vores del af byggefagene. Vi er blandt andet i gang her i Ørestaden, Hellerup, Birkerød og i Carlsberg Byen,” siger Lars Forsmark Larsen, da det lykkedes at få ham til at holde en lille pause i den travle dag over en kop kaffe på kontoret, i det der må beregnes som et kontorkompleks af skurvogne.

”Min interesse har siden skolealderen altid været aktiv læring. For mig betyder det, at det arbejde, jeg udfører, skal være synligt og udfordrende. Det at bygge har altid interesseret mig. Som mange børn så fyldte LEGO’en meget i dagligdagen i barndommen. Det har jeg nok bare holdt fast i. Så derfor var murerfaget oplagt, da jeg stødte på dette fag på teknisk skole,” siger Lars Forsmark Larsen.

Fra murersvend til murerformand på 10 måneder

Man kan godt kalde Lars Forsmark Larsen firmaets mand. Og han blev udnævnt til formand efter kun 10 måneder som svend og kom derefter ud på alle de store byggepladser, hvor han havde ansvaret for store murersjak, som byggede for JOP. I 2006 blev han med hans egne ord ”hevet ind på kontoret”, da han blev udnævnt til konduktør.

”Jeg er god til at planlægge og have et køligt og roligt overblik. Det har altid faldet mig naturligt at holde styr på opgaverne. Jeg kan godt lide at have det store overblik og sikre, at vores medarbejdere har de bedste forudsætninger for at passe deres arbejde, så opgaverne bliver løst, som de skal. Samtidig elsker jeg at være ude på byggepladserne, hvor der sker noget nyt hver dag. Der er masser af planlægningsarbejder og logistikstyring med varer, der skal leveres, materialer, der skal være klar, og i det hele taget koordineringen mellem de forskellige samarbejdspartnere på et byggeri,” siger Lars Forsmark Larsen, der tydeligvis befinder sig som en fisk i vandet på den store byggeplads.

Moderne hjælpemidler gør murerfaget lettere

Hans arbejdsdag begynder typisk med telefonen klokken 6 om morgenen. Dagene går med byggemøder, samtaler med entreprenører, gennemgang af kontrakter og tilbud. Han har sjældent murerskeen i hånden til daglig, men indimellem står han alligevel på platformen og viser svendene, hvad der skal gøres.

”Jeg har forholdsvis en bred erfaring med nybyg, og det gør, at jeg ofte ved præcis, hvad der skal til, hvis der opstår et problem, og så er jeg glad for min baggrund med at mure selv,” siger Lars Forsmark Larsen.

Murerfaget er historisk et fysisk hårdt fag, hvordan arbejder I for at forbedre arbejdsmiljøet i faget og i virksomheden?

”Vi gør meget for at passe på vores medarbejdere. Vi har forhøjet murbaljer, så de ikke skal bøje sig ned hele tiden, når de skal tage mørtel op, og vi har indkøbt 22 platforme, som de arbejder på. Det betyder, at murerne har den bedste arbejdshøjde. De steder, hvor vi ikke kan bruge platforme, benytter vi stilladser, hvor vi har indkøbt letvægtsstillads med såkaldte erco traller for at minimere den tunge byrde. Vi har derudover mange maskiner til at hjælpe med det arbejdet, blandt andet elektriske stenvogne til at flytte sten med, diverse trucks og lignende hjælpemidler. Derudover holder vi øje med, at svendene har et godt arbejdsmiljø, som indebærer en god planlægning og logistik, så de ikke bliver fysisk nedslidte. Generelt er der gjort meget for at fjerne den grove byrde, som man historisk har haft i murerfaget,” siger Lars Forsmark Larsen.

Fokus på genanvendelse og affald

Et andet emne, der er varmt i byggebranchen, er bæredygtighed og genanvendelse. Det er typisk ikke murerfirmaet selv, der bestemmer, hvilke materialer der skal bruges til et byggeri, men bygherren, der har det overordnede ansvar. Men da JOP både arbejder med nybyggeri og renovering, er der mulighed for at bruge overskydende materialer til deres egne renoveringsopgaver.

”Det er sjældent, man kan genbruge materialer til nybyggeri, fordi det for det meste er en bestemt slags sten, der skal bruges. Men til gengæld gør vi meget for at udnytte de materialer, vi har tilovers efter et byggeri til vores renoveringsprojekter. Der er også sket meget både i forhold til de nye materialer, vi bruger i branchen. Der er krav om miljøcertificering, DGNB, der er en bæredygtighedscertificering i byggebranchen, og andre tiltag. Og når det kommer til affald, skal alt selvfølgelig sorteres. Der er ikke noget, der hedder blandet affald mere. Alt bliver sorteret,” siger Lars Forsmark Larsen, der taler varmt for at minimere affaldet. Noget han har stor fokus på.

”Når man skalmurer, bliver der genereret rigtigt meget affald. Plastik, træ og murbrokker. Det kunne for eksempel hjælpe, hvis teglværkerne blev bedre til at tilpasse stenstørrelser uden den store omkostning. Dette vil kunne minimere affaldet betydeligt. Men jeg synes, vi gør meget selv for at minimere affaldet ved at koordinere bedre. Blandt andet arbejder vi hele tiden på ikke at bestille flere materialer end højst nødvendigt. Særligt når vi nærmer os afslutningen på et byggeri, bruger vi meget tid på at regne ud, hvor mange materialer, vi til slut har brug for,” siger han.

Bedre parkeringsmuligheder, tak!

Parkering er også et område, der optager Lars Forsmark Larsen. Det er ikke nemt at parkere i København for de mange håndværkere, der hver dag skal på arbejde på de mange byggepladser rundt om i byen. Pladsen er trang inde i byen, og parkering er dyrt. Det er en udfordring for håndværksvirksomhederne.

”Det er et stort problem, at parkeringsmulighederne er så få og så dyre. Vores medarbejdere kommer fra det meste af Sjælland, og de har ikke mulighed for at tage offentlig transport på arbejde, fordi de møder meget tidligt,” siger Lars Forsmark Larsen.

”Vi vil til dels gerne betale medarbejdernes parkering. Men samtidig er det på nogle sager tæt på umuligt for dem at finde pladser at holde på. Hvis man gerne vil forny København, skulle kommunen lave parkeringsområder til håndværkere i nærheden af metrostationer, så de kan parkere og nemt komme frem til byggepladserne,” siger Lars Forsmark Larsen.

Hvorfor skal man stadig vælge at blive murer?

Parkeringsudfordringerne er dog ikke med til at ødelægge Lars Forsmark Larsens glæde over sit arbejde og sit fag. Man er ikke i tvivl om, at han er en engageret mand. Og han opfordrer også gerne unge mennesker til at overveje murerfaget frem for at gå den akademiske vej, som virker til at være den mest oplagte vej for en del unge.

”Murerfaget er et af de ældste håndværksfag. Jeg ser det som en ære at arbejde i faget. Du kan se resultatet af dit arbejde. Det, du bygger, bliver stående i mange år i fremtiden. Det giver en stolthed. Der er et godt fællesskab i faget. Murere taler internt godt sammen og har et godt sammenhold, og så er det et job, hvor du kan tjene gode penge. Og, ikke uvæsentligt, bliver man ikke slidt op på samme måde, som man gjorde tidligere, fordi vi i dag har alle de moderne hjælpemidler,” siger Lars Forsmark Larsen, der mener, at murerfaget er et rummeligt fag for alle grupper:

”Vi er en branche med stor rummelighed, og dermed kan faget tilbyde gode arbejdsvilkår til alle, uanset faglighed. En stor udfordring lige nu er, at når man kommer ud på en teknisk skole, ser det ikke nødvendigvis så attraktivt ud. Mange af de tekniske skoler ligger gemt ude i industrikvartererne, mens gymnasierne ligger inde i byerne tæt på butikker, det sociale liv, og det, kan jeg godt forstå, kan virke meget mere tiltrækkende på de unge mennesker, der skal vælge uddannelsesvej,” siger Lars Forsmark Larsen, der synes, der skal gøres endnu mere for at promovere håndværksfagene.

”Du har snart 25-års jubilæum i JOP og har været murermester siden 2018. Hvad er det, der gør, at du har holdt fast i samme virksomhed i så mange år??

”Der er ikke en dag, der er ens. Jeg har bygget mit eget ansvar op over årene. Det er gode kollegaer og to gode brødre, der ejer JOP, og det er et godt sted at være ansat. Jeg har taget hele turen igennem fra at lære, hvad en mursten egentlig er, til at lede en afdeling. I dag har jeg sammen med en konduktør ansvaret for omkring 100 svende på vores nybyggeriprojekter, som er cirka 80 procent af virksomhedens samlede opgaver. Det er vigtigt at have en god dialog med medarbejderne. Vi er til dels fælles om det, og det er min opgave, at koordinere arbejdet, så der bliver det bedst mulige flow i vores alles hverdag. Jeg elsker mit arbejde, og glæder mig hver dag til at komme ud på byggepladserne,” siger Lars Forsmark Larsen, mens han smilende følger mig ud fra skurvognskontoret.

Hvad mon næste skridt bliver for den arbejdsomme murermester?

 

Tekst: Peter Djurup
Foto: Ricky John Molloy