Dannelse har mange størrelser

Det kan virke som et stort skridt for et ungt menneske, når han eller hun skal i gang med en håndværksuddannelse, der fører direkte til et arbejde blandt erfarne voksne mennesker. Men håndværksuddannelserne danner unge mennesker, og gør dem klar til arbejdslivet. Det mener direktør på TEC, Morten Emborg, der ønsker at gøre op med tanken om, at der er mere dannelse i at læse bøger end i at lære et håndværk.

Denne artikel blev bragt i MESTER12, september 2020.

Det handler ikke kun om at have læst en masse bøger – og apropos rejse, er netop det at rejse ud også en god ekstra faktor for dannelsen. Så kort kan det siges, hvis du spørger Morten Emborg.

”Jeg vil gerne gøre op med tanken om, at der kun er én (rigtig) form for dannelse. For mig at se er dannelse en mangfoldig og meget individuel rejse, som grundlæggende handler om at lykkedes med det liv, som du ønsker. Samtidig er der også et element af at forstå og respektere det samfund, du er en del af, herunder vores demokrati, respekt for andre mennesker og det at uddanne sig og bidrage til samfundet,” siger Morten Emborg.

Morten Emborg understreger, at han ikke ønsker at starte en ’krig om definitioner’, men at det ligger ham på sinde at gøre op med tanken om, at dannelse primært er forbeholdt de bogligt orienterede uddannelser.

”Den dannelse, der sker på en erhvervsuddannelse, er lige så legitim og værdifuld, som den dannelse du får i andre uddannelser. Dannelse er ikke en absolut størrelse – det er en personlige rejse, som handler om, at folk skal blive den bedste udgave af dem selv,” siger Morten Emborg.

Faglighed er dannelse

For Morten Emborg er det at lære sig et håndværk, forstå fagets traditioner og metoder og indgå i dagligdagen på en arbejdsplads også dannelse.

”Dannelse handler i høj grad om faglighed og kvalitet. Det at identificere det umistelige i faget og finde frem til kernen i dit fag. Det at oparbejde evnen til at se mulighederne i et materiale og rent faktisk kunne forme og skabe et produkt, som man er stolt af. Dannelse er en meget personlig rejse, som starter med et åbent sind,” siger Morten Emborg.

Håndværksmesteren spiller stor rolle

Det særegne ved erhvervsuddannelserne er, at eleverne i store dele af uddannelsen er i praktik i en virksomhed, hvor de skal lære at agere på en arbejdsplads og blandt kunder – kort sagt: i den virkelige verden. Derfor spiller håndværksmesteren også en stor rolle i elevernes dannelse.

”En erhvervsuddannelse er jo en uddannelse på vej til et job. Det stiller krav om, at du ved, hvordan man indgår i et arbejdsfællesskab, og det er rigtigt interessant at se, hvordan eleverne hurtigt begynder at identificere sig med deres virksomhed og praktikplads allerede under uddannelsen – de er på vej til at blive noget.”

Skal pirre nysgerrigheden

Dannelse er internt båret i den enkelte person, og det er ifølge Morten Emborg en vigtig pointe, at dannelse ikke er noget ’der bliver dig givet’. Det handler om, hvordan du vælger at modtage den.

”Den mester, der lykkedes, er den, der forstår at pirre nysgerrigheden hos sin lærling, så han/hun får lyst til at undersøge og lære. Den, der kan få eleven til at ’knække koden’ i forhold til faget. Så er det ligegyldigt, om det handler om atomfysik eller elektrikeruddannelsen,” siger Morten Emborg.

Erhvervsuddannelserne inviterer også til en fremtidsfortælling

”Når du lærer et håndværk, stiller du dig på skuldrene af fortidens håndværkere. Du træder ind i en faglig tradition, der ofte er mange hundrede år gammel. Men håndværkerne har gennem alle tider forfinet og udviklet deres metoder, og derfor bliver du også en del af en fremtidsfortælling, hvor du er med til at transformere dit fag – for eksempel til helt konkret at løse nogle af de udfordringer omkring bæredygtighed og klima, som vores samfund står over for. Det er en meget stærk fortælling, og det er i den grad en fantastisk dannelsesfortælling,” siger Morten Emborg.

TEC-ånden

Spørger man Morten Emborg, om man kan identificere en særlig TEC-dannelse, som alle elever fra skolen er bærere af, peger han på to af de ’slogans’, som indgår i skolens grundforståelse: ’Teknologisk og erhvervsrettet dannelse – vi uddanner fagligt stolte og dygtige mennesker’ samt ’Vi brænder for, at vores elever, lærlinge og kursister flytter sig fagligt mest muligt, tror på sig selv og lykkes i livet’.

”Det, som står tilbage hos vores elever, er en dyb respekt for deres fag og håndværk. Det vi kalder faglig stolthed. Men også evnen til at tænke ud af boksen og se tingene på tværs. Og så mener jeg faktisk, at vi har et fællesskab, som går på tværs af fagene; en fælles TEC-kultur, som binder os sammen,” siger Morten Emborg.

At rejse er at … blive dannet

Når man taler om uddannelse – og særligt dannelse – styrer samtalen hurtigt hen på muligheden for at rejse til udlandet. Og det er ifølge Morten Emborg noget af det bedste, man kan vælge.

”Jeg har en gammel kongstanke om, at alle danskere burde have et halvt års u-landspligt som u-landsfrivillig. Du lærer så meget om verden, om medmenneskelighed og respekt for andre – det er i den grad med til at danne dig,” siger Morten Emborg.

”Som faglært har man en helt uvurderlig mulighed for at tage ud i verden og blive klogere på sit fag – både mens man er under uddannelse, men også når man er færdig med uddannelsen. Der er et helt fantastisk fagligt bytteforhold, hvor du kan tage ud og lære af det bedste inden for dit fag, hvad enten det handler om krydderier, mekanik eller trækonstruktioner. Bare se navertraditionen, som jo er den ultimative (og hårde) måde at rejse på som håndværker,” siger Morten Emborg og understreger, at mindre og kortere rejseophold også kan gøre det.

Tekst: Jakob Bo Andersen
Foto: TEC pressefoto

LÆS OGSÅ

Tema:
Rejs med dit fag

Mød blandt andet naveren Rasmus, der har rejst i store del af verden, samt Christian Carstens, der som nyuddannet automekaniker boede og arbejdede et år i Sydamerika.
Find temaet her