Nysgerrige forældre fik nye redskaber i værktøjskassen Forældreevent i Moltkes Palæ

Læs om erhvervsuddannelser i MESTER

Gæsterne strømmede til Moltkes Palæ i København, da Håndværkerforeningen i samarbejde med UU København, Vejen til en Erhvervsuddannelse og Ditbarnsfremtid mandag den 14. januar afholdt et arrangement for forældre, der fik masser af ny inspiration til, hvordan de kan hjælpe deres børn med det svære uddannelsesvalg.

”Fokus på unge og uddannelse ligger meget dybt i foreningens DNA,” lød det fra Håndværkerforeningens direktør, Christoffer Susé, der åbnede ballet ved at fremhæve, at organisationen siden 1867 har uddelt medaljer til de dygtigste nyuddannede håndværkere – et godt eksempel på, at man i over 150 år har vægtet ungdommen højt.

Arrangementet bød på en række inspirerende oplæg fra engagerede talere med forskellig baggrund – herunder blandt andre en snedkermester, en UU-vejleder, repræsentanter fra de videregående uddannelser Københavns Erhvervsakademi og Danmarks Tekniske Universitet samt en række kvindelige rollemodeller, der fortalte om, hvordan det er at gå på en erhvervsuddannelse.

Efterfølgende satte de fremmødte forældre sig sammen i grupper og talte om deres erfaringer med at tage den svære uddannelsessnak med deres børn.

Der er brug for alle
Efter Christoffer Susés åbningstale trådte snedkermester Mads Raaschou på scenen, og han havde et klart budskab til de fremmødte: der er brug for alle – også dem, der har det svært med skolens boglige fag.

”Vi har rigtig meget brug for den klassiske håndværker, der ikke kan sidde stille, og som er dygtig til at bruge hænderne, men vi skal også bruge dem, der er dygtige til at bruge en computer,” forklarede Mads Raaschou, der er indehaver af Raaschou Byg og Inventarsnedkeri.

Derudover understregede han, hvor meget det betyder for ham at videreføre de traditioner og den stolthed, han forbinder med sit fag.

”Jeg går rigtig meget op i mit fag, og jeg går rigtig meget op i, at vi skal videreføre faget til de unge mennesker, som har interessen,” lød det fra Mads Raaschou.

”Det skal være ens førstevalg at være håndværker og ikke bare noget, man blev, fordi man ikke var god nok til at komme i gymnasiet,” fastslog han.

Uddannelsesvalget er vigtigt – men ikke definitivt
I løbet aftenen blev det flere gange pointeret, at valget af uddannelse ofte er forbundet med en vis ængstelighed – hos både de unge og deres forældre. Mulighederne kan synes uendelige, og man kan nemt føle, at der er et stort pres forbundet med valget, der kan virke enormt afgørende – men sådan behøver det ikke at være.

”De unge føler tit, at de skal træffe et valg for resten af livet, men den opfattelse skal vi hjælpe dem med at få dæmpet lidt,” forklarede Karina Meinecke, UU-vejleder hos UU København.

Ifølge uddannelseschef hos KEA Troels Breindal ser mange uddannelsesvalget som værende mere definitivt, end det egentlig er.

”Der bliver tit lagt en ramme om det, som om det er et meget definitivt valg – som om at når man først har truffet et valg, har man valgt, hvad man skal lave resten af livet. Men intet kunne være mere forkert,” sagde Troels Breindal.

Tag udgangspunkt i de unges interesser
I sit oplæg pointerede Troels Breindal desuden, at de unges interesser i hans øjne bør være udgangspunktet for deres valg af uddannelse.

”Der er først og fremmest ét hensyn at tage, og det er interessen. Det er den, der skal drive værket – alt andet er forfejlet,” sagde han.

Troels Breindal var blot en af flere oplægsholdere, der talte om, hvor vigtigt det er at fokusere på de unges interesser – og den pointe gjorde indtryk på Tanja Stiedl, mor til en dreng i niende klasse, der fik meget ud af sin deltagelse.

”Det lyder som en rigtig god idé at starte med at spørge ind til, hvad han interesserer sig for, og lade det, han synes er sjovt at lave, være i fokus,” sagde Tanja Stiedl.

Aftenen blev rundet af med en kort gennemgang af resultaterne af forældrenes gruppesamtaler, og der blev udtrykt stor taknemmelighed over arrangementet. For nok er det svært for mange unge at vælge uddannelse – men som forælder kan man gøre valget nemmere, hvis man har de rigtige redskaber i værktøjskassen.

 

Find inspiration til snakken med dit barn på ditbarnsfremtid.dk

Tekst: Rune Gjerulff Petersen
Foto: Ditbarnsfremtid