Seniormurermestre giver gode råd på teknisk skole

12 pensionerede murermestre stiller op som mestervejledere for unge på første skoleforløb af mureruddannelsen på NEXT i Glostrup. De erfarne herrer kan hjælp med gode, praktiske råd og inspiration om murerfaget.

Denne artikel blev bragt i MESTER11, juni 2020.

Både elever og lærere får erfaren hjælp, når erfarne murermestre er med i undervisningen på skolen. Målet er på den ene side at kunne hjælpe lærerne, som typisk har 25 elever, de skal nå rundt til, når de underviser i de praktiske fag. Og på den anden side også eleverne, der har fået et par ekstra fageksperter til at hjælpe med det praktiske, når der for eksempel skal røres mørtel op eller lægges mursten.

Idéen til ordningen med mestervejledere kommer fra de seks skuemestre, som er med, når svendestykker skal vurderes. En af dem er Christian Christjansen, der er murermester og næstformand i det lokale uddannelsesudvalg.

Vil fastholde eleverne i faget

”Vi ønsker at få flest mulige unge til at blive i faget og gennemføre deres uddannelse, så vi kan få nye dygtige murere. Og vores gode seniorer i Københavns Murerlaug kan give en masse input til eleverne. Mange af eleverne har ikke nogen baggrundsviden om håndværk. De synes bare, det er spændende at være med til at bygge noget, og det kan være svært for én lærer at nå at hjælpe alle i timerne, derfor giver det god mening, at vores seniorer hjælper til,” siger Christian Christjansen.

De 12 seniorer er alle gået på pension, men de er stadig interesserede og aktive.

”Vores seniorgruppe er meget stærk. De holder sammen og taler sammen i forvejen, og de kerer sig om faget og vil gerne bidrage til udviklingen. Og fra skolen, faglærere og elever har jeg kun hørt positive tilbagemeldinger på ordningen. Så vi fortsætter, når skolerne begynder igen,” siger Christian Christjansen.

God ro og stor erfaring

På NEXT Byg har uddannelsesleder Jan Laursen været med til at sætte projektet med de 12 seniormurermestre i søen, og de foreløbige erfaringer er gode.

”Tanken var at få nogle erfarne murermestre ud, som netop ikke er lærere, og som eleverne derfor kan tale med på en anden måde. Man kan sige, at der er lidt morfar over de erfarne herrer, som kommer ud. De kommer med mange års praktisk erfaring, og mange af dem har også stort kendskab til uddannelsen, da de har været med i det lokale uddannelsesudvalg på skolen tidligere. De har ro og kender så meget til faget og til skolen, så de har meget, de kan give videre. Derfor er de en støtte i hverdagen for både elever og lærere,” siger Jan Laursen.

”Seniorerne skal støtte eleverne i praktiktimerne, og vi præsenterede dem for eleverne i den klasse, hvor vi ville sætte projektet i gang. Eleverne skulle lige vænne sig til, at de var med i timerne, hvor de, indtil vi måtte sende eleverne hjem, var med mandag og torsdag. Eleverne nåede lige at blive trygge ved de erfarne murermestre, så vi håber snart, at vi kan komme tilbage og genoptage undervisningen med seniorerne,” siger Jan Laursen.

Det er Jan Laursens indtryk, at der generelt bliver en anden ro i de praktiske timer, fordi seniorerne er med, og der bliver spurgt ind til både faglige og mere brancherelaterede emner.

”Det er også oplagt, at eleverne kan spørge seniorerne til råd, når de skal søge praktikpladser. Som erfarne murermestre har seniorerne stor indsigt i, hvad man som mester ser på, når man får ansøgninger, og det kan eleverne få glæde af at spørge ind til,” siger Jan Laursen.

 

Tekst: Peter Djurup
Illustrationer: Jette Svane / ved5tiden

En fantastisk idé

Jørgen Hvass, mestervejleder

”Jeg meldte mig straks, da Murerlauget efterlyste vejledere, fordi jeg synes, det er en god idé. Jeg har selv været i vores uddannelsesudvalg i 30 år og har også været formand for udvalget i København. Så de unges uddannelse har altid interesseret mig, og jeg synes, at mestervejlederne er en fantastisk idé,” siger Jørgen Hvass om grunden til, at han og 10-12 andre pensionerede murermestre har meldt sig som mestervejledere.

”Vi vil gerne hjælpe de unge mennesker til at få en let adgang til skoleopholdet og gerne være medvirkende til, at de ikke bliver kede af grundforløbet,” siger Jørgen Hvass.

Han har været pensionist i 15 år, men er ikke træt af faget. Faktisk har han villet være murer, siden han var 10 år, hvor nogle ”gamle” murere viste ham, hvordan man skulle bruge en murerske.

”Ja, der var nogle gamle murere, der hvor vi boede – de var nok 40-45 år – og de gik og lavede nogle opgaver, der hvor jeg boede, og så viste de mig, hvordan jeg skulle gøre. Det, synes jeg, var spændende, og fra den gang vidste jeg, at jeg ville være murer,” fortæller Jørgen Hvass, der har drevet selvstændig virksomhed i mange år inden pensionen.

Den glæde, han selv fik ved faget, kan han nu give videre til nye unge mennesker, der lige er gået i gang med grundforløbet på teknisk skole.

Unge er ikke forkælede

”Vi hjælper og vejleder de unge med det håndværksmæssige. Vi kan give dem nogle gode råd, når de står og arbejder med de praktiske opgaver. Nogle af dem er friske og spørger til, hvordan det er at være murer. Jeg vil gerne snakke mere med dem om, hvordan man kan skabe sig et uddannelsessted og hjælpe dem i gang med at søge lærepladser. Men så langt er vi ikke nået endnu, fordi det er sat på pause på grund af corona. Men jeg håber snart, de unge kan komme tilbage i skolen. Det er synd for dem, at de ikke kan komme videre med deres uddannelse,” synes Jørgen Hvass, der er meget glad for at kunne hjælpe de unge.

”Jeg har aldrig været en af dem, der har sagt, at de unge er forkælede og ikke vil noget. Jeg synes, de er interesserede i faget, og det er sjovt at kunne dele lidt af sin viden og dermed give glæden for faget videre til en ny generation,” siger Jørgen Hvass.

Godt at kunne hjælpe de unge og faget generelt

Jens V. Hansen, mestervejleder

Jens V. Hansen vil gerne være med til at gøre det mere attraktivt at være håndværker. Derfor har han meldt sig som mestervejleder. Og han har meget erfaring at give videre, selv om det med hans egne ord er 30 år siden, han har brugt en murerske professionelt.

”Men det med at bruge en murerske er ligesom at cykle. Du glemmer det aldrig,” siger Jens V. Hansen.

Og netop det at bruge en murerske og lægge sten er noget af det, Jens og hans vejlederkollegaer hjælper de unge med på første skoleforløb.

”Vi kommer to ad gangen til en helt ny klasse på skolen i praktiktimerne. Mandag og torsdag fra kl. 8 til 12. Vores opgave er at gå rundt mellem eleverne, når de er i gang med en opgave, og så kan de spørge os til råds om en masse praktiske ting med den konkrete opgave, deres lærer har sat dem i gang med. Der er typisk 25 elever, og når der kun er én lærer, kan der hurtigt være en masse af eleverne, der står og venter på hjælp. Man skal huske på, at mange af dem aldrig har prøvet at mure før, så det kan være svært at få styr på teknikkerne. Og det er her, at vi som vejledere kan hjælpe dem,” siger Jens V. Hansen.

”Det kan være, at de har fået rørt mørtlen for tyndt op, eller de har for meget mørtel på murerskeen, og så kan vi give dem et godt råd om, hvordan de skal gøre. Vi er ikke undervisere, men vi kan vejlede med det praktiske.”

Godt modtaget af lærere og elever

Både lærere og elever har taget godt imod de erfarne vejledere.

”Det er mit klare indtryk, at lærerne er glade for, at vi er der. De kan ikke nå rundt til alle i praktiktimerne, og så er vi der til at hjælpe. Eleverne virker også meget glade for, at vi er der. De kommer også hen efter timen og spørger til praktiske ting om faget, og de vil også gerne høre om, hvilke muligheder der er i faget efterfølgende for en murer, for eksempel i forhold til efteruddannelser,” fortæller Jens V. Hansen.

Han er selv et godt eksempel på en, der har været vidt omkring i faget. Han tog i sin tid en bygningskonstruktøruddannelse og har arbejdet både i Libyen, Tyskland, Sverige og Færøerne og har de sidste 30 år af sit aktive arbejdsliv været murermester i en  virksomhed. Nu er han klar til at give sin erfaring videre.

”Vi har som mestre altid talt om forholdet til fagskoler og elever og også været kritiske i forhold til uddannelserne. I dag vil de fleste være studenter, mens kun 20 procent bliver håndværkere, og vi vil gerne hjælpe med til, at det bliver mere attraktivt at være håndværker, så det håber jeg, vi kan gøre på denne måde,” siger Jens V. Hansen, der håber og regner med, at ordningen fortsætter, når skolerne kommer i gang efter coronalukningen.

 

Jeg er ved at revne af stolthed over vores seniormedlemmer

Christian Dahl Pedersen, oldermand

Oldermand i Københavns Murerlaug, Christian Dahl Pedersen, er meget glad for at kunne tilbyde de pensionerede murermestre aktiviteter med fagligt indhold, samtidig med at det hjælper med til, at de unge fastholder interessen for murerfaget. Han er med egne ord ved at revne af stolthed over, at Københavns Murerlaug kan tilbyde sine ældre medlemmer en mulighed for at være med i en faglig aktivitet, som giver mening på mange måder.

”Vi har en del af dem, vi kalder ”det grå guld” i form af vores ældre medlemmer, der er gået på pension, men som heldigvis stadig er meget aktive i lauget, og dem har vi nu fået aktiveret med succes som mestervejledere. Jeg er på vegne af Murerlauget og vores fag, såvel seniorerne, der har påtaget sig opgaven, som vores dygtige uddannelsesudvalg og skuemestre, der søsatte idéen, dybt taknemmelig og stolt, ” siger Christian Dahl Pedersen.

NEXT var med på idéen og ville gerne have de erfarne murermestre ud at hjælpe, og det var ikke svært at finde de første 10-12 medlemmer, der nu går ud på skolerne og er med under undervisningen. De underviser ikke direkte, men uddeler fif og gode råd til de unge, når de skal løse de praktiske mureropgaver på skolebænken.

Han er glad for at kunne tilbyde de ældre kollegaer, der stadig gerne kan og vil gøre noget for deres fag, en mulighed for at bidrage med noget fagligt indhold frem for kun at tilbyde sociale arrangementer til dem. Og det var ikke svært at finde dem, der skulle bruges. Medlemmerne meldte sig af sig selv under fanerne, da lauget efterlyste interesserede.

Inspiration til andre fag

”Vi har en lang række seniorer, der er meget ærekære over for deres fag og har en kæmpestor viden og erfaring, som man ikke kan læse sig til. Og det vil være ærgerligt, hvis den går tabt. Jeg ser det som en gave for de unge mennesker at få mulighed for at få del i den erfaring, og jeg håber og tror på, at det kan være med til at fastholde deres interesse for murerfaget og bidrage til nogle dygtige murere i sidste ende,” siger Christian Dahl Pedersen.

Udover at være oldermand i Murerlauget er Christian Dahl Pedersen næstformand i Dansk Byggeri, og han tror på, at ordningen med mestervejledere kan bruges på andre håndværksuddannelser.

”Med min viden om håndværksfag generelt er jeg sikker på, at denne ordning kan implementeres inden for alle håndværksfag. Så jeg håber da, at andre fag kan lade sig inspirere og få lignende ordninger sat i gang,” siger Christian Dahl Pedersen.